Kiểm định thiết bị y tế

26-03-2018 02:56:25 PM
Phantom chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh máy chụp CT
17-04-2013 12:02:27 AM
Thiết bị kiểm định huyết áp kế

Thiết bị kiểm định huyết áp kế

Thiết bị kiểm định huyết áp kế, Giải đo: 0 ~ 700 mbar (0 ~ 10 psi), Khả năng chuyển đổi nhiều đơn vị đo