Phòng độ dài - Taximet

26-07-2013 04:32:44 PM
Máy đo khoảng cách

Máy đo khoảng cách

Simple, fast and accurate – Get the perfect solution for any measurement situation

08-05-2013 01:11:27 PM
Taximet testing portable

Taximet testing portable

Taximet testing portable, Chuẩn đo lường lưu động kiểm định tắc xi mét dùng cho xe 4 chỗ, 7 chỗ và 12 chỗ. Cấp chính xác: 0,5, Phần mềm kiểm định taximet theo ĐLVN 01:2014

02-05-2013 09:20:37 AM
Thiết bị hiệu chuẩn độ dài đa năng

Thiết bị hiệu chuẩn độ dài đa năng

Thiết bị hiệu chuẩn độ dài đa năng, hiệu chuẩn thước cặp, banme,

31-01-2013 09:16:07 PM
Máy đo tốc độ ngày và đêm

Máy đo tốc độ ngày và đêm

Máy đo tốc độ ngày và đêm, Ghi tốc độ xe, xác định hướng xe, ngày giờ chụp hình và độ phân giải 10MP/ hình ảnh HD. Camera zoom đến 20X