Bơm tạo áp SPMK214L (700bar/10000psi)

Bơm tạo áp SPMK214L (700bar/10000psi)

Dải tạo áp: (0-700) bar; (0-10,000) psi

Độ phân giải: 0.2bar; 20kPa

Đầu kết nối: M20x1.5 Optional

Kích thước: (384×198×180) mm

Khối lượng: 4.7 Kg

Mối chất tạo áp: dầu chuyên dùng