Can nhiệt

Can nhiệt

Can nhiệt

Can nhiệt, Dải đo đến 1800 độ C, Kiểu can: J, K, T, S, Vỏ ống bảo vệ: kim loại, ceramic
Can nhiệt
Dải đo đến 1800 độ C
Kiểu can: J, K, T, S
Vỏ ống bảo vệ: kim loại, ceramic