Thiết bị kiểm tra hàng buôn lậu

Bộ thiết bị kiểm tra hàng lậu

Bộ thiết bị kiểm tra hàng lậu

Contraband Detection Kit for confined spaces Cseco CT-30 Contraband Team Inspection Kit Cseco CT-40 Contraband Team Inspection Kit • FV–10x2.0 (80”) 2 – Way Articulation Fiberscope with built-in charger, and LED lighting system
Contraband Detection Kit for confined spaces Cseco CT-30 Contraband Team Inspection Kit Cseco CT-40 Contraband Team Inspection Kit • FV–10x2.0 (80”) 2 – Way Articulation Fiberscope with built-in charger, and LED lighting system. • K910B Buster Contraband Detector with Backlight Display • RAD-Aware® Early Radiation Warning Alarm • Digital camera with video recorder and viewer • Remote Display with 4’ Cable • Calibration Block • Holster, Headset, batteries, and Manual • LRF–1 LEICA Laser Rangefinder • PM–10 Telescoping Inspection Mirror with Flashlight • P–41 Heavy Duty Expandable Steel Inspection Probe Kit • 6 each PN–30 Pocket Pencil Inspection Probes • CT-PTK Personal Inspection Tool Kit, with holster • CT–30P Custom waterproof “Pelican” Carrying Case • K9-150B Extension Pole System wi: clamp, cables, and remote display (optional) Bộ thiết bị kiểm tra hàng lậu, Thiết bị nội soi khám nghiệm dài 2m, quay 2 chiều, chiếu sáng LED., Thiết bị đo mật độ với màn hình hiển thị số, Trọn bộ thiết bị kiểm tra hàng cấm.

Bộ thiết bị kiểm tra hàng lậu, Bộ dụng cụ kiểm tra phát hiện hàng lậu cho khu vực hẹp
Bộ thiết bị kiểm tra hàng lậu, giúp việc kiểm tra phát hiện hàng lậu một cách dễ dàng.
Thiết bị nội soi khám nghiệm dài 2m, quay 2 chiều, chiếu sáng LED., Thiết bị đo mật độ với màn hình hiển thị số, Trọn bộ thiết bị kiểm tra hàng cấm.
Loại điện tử hiện số
Màn hình 400x240 pixel
Nguồn phát: Ba133, 10 micro/370 kBq
Độ dày có thể đo: 15 cm
Trọng lượng: 1.1 kg
Nguồn điện: Alkali 9vỐng nội soi mềm: dài 1.5 m, đường kính 6 mm, có đèn LED
Ống nội soi cứng: dài 40 cm, đường kính 4 mm
Ống nội soi cứng: dài 30 cm, đường kính 2 mm
Camera chức năng chụp hình và quay phim